Gemeente Lisse vriend van Circulair West!

Gemeente Lisse is vriend van netwerkorganisatie Circulair West. Met elkaar brengen we de circulaire economie een stap dichterbij. 

De ‘vriendenkring’ groeit.  Steeds meer bedrijven en organisaties sluiten zich erbij aan.

Een logische stap
Voor drie jaar is gemeente Lisse vriend van Circulair West. Wethouder Kees van der Zwet vindt het een logische stap. Ook in Lisse krijgen gemeente, inwoners en ondernemers te maken met de ontwikkeling van de traditionele economie naar een circulaire economie. Dat is een economie die efficiënt met haar materiaalstromen omgaat, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde.

Samen sneller
Circulair West helpt initiatieven te versnellen. Vanuit samenwerking ontwikkelen ze toepasbare kennis en nieuwe circulaire productieprocessen, bedrijfsvoering, producten en diensten. De nadruk ligt daarbij op ketensamenwerking met bedrijven, overheid en kennisinstanties die graag willen innoveren ten dienste van de ondernemer.

Met elkaar bouwen
De gemeente speelt een rol in de ontwikkeling naar een circulaire economie. Als gemeente beseffen we dat we daarin nauw optrekken met onze buurgemeenten, maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers. Van der Zwet licht toe: “Ik ben trots op initiatiefnemers zoals deze. Vanuit de gemeente kunnen wij stimuleren en faciliteren. Met elkaar maken we sneller en concreter stappen.”

Volledig circulair in 2050
De ontwikkeling naar een circulaire economie vindt de komende decennia plaats. Het doel: Nederland volledig circulair in 2050. Zes toonaangevende bedrijven uit de Duin- en Bollenstreek hebben Circulair West vorig jaar opgericht om deze ontwikkeling te stimuleren. Hun initiatief raakte een snaar. In korte tijd is de stichting uitgegroeid tot een spraakmakende inspiratie- en netwerkorganisatie. Vanuit Circulair West werken bedrijven onder begeleiding van Leon van Ast, als aanjager en kwartiermaker, samen aan icoonprojecten.

Nieuws Overzicht