Nieuws

Welkom Van der Hulst Bouwbedrijf!

Wij zijn koploper in de bouw en denken, doen en delen duurzaam. We spelen in op de toekomst en wat de markt daarvoor al biedt. Daarom zoeken we voortdurend naar ruimte om te groeien. Het is onze ambitie om vakmanschap te verbinden aan nieuwe inzichten en technieken. Dit maakt dat we vooroplopen als het gaat om toekomstbestendig bouwen.

Lees meer

Welkom Van Rhijn Bouw als koploper van Circulair West

Vandaag verwelkomen wij Van Rhijn Bouw BV als nieuwste deelnemer van onze kopgroep! Dit prachtige familiebedrijf is al 50 jaar actief op het gebied van nieuwbouw, projectontwikkeling, onderhoud, renovatie en verbouw en heeft tal van aansprekende projecten gerealiseerd. Met hun relaties bouwen ze dagelijks aan een nieuw thuis voor hun klanten waarbij ze duurzaam omgaan met mens en milieu belangrijk vinden.

De directieleden  en Helmut Schwaneberg trekken daarom graag samen op met gelijkgestemde bedrijven die elkaar ontmoeten, inspireren en met elkaar samenwerken vanuit Circulair West. Zo maken wij ons sterk voor een economie die efficiënt omgaat met haar materiaalstromen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. Vanuit samenwerking werk maken van de circulaire economie van morgen. Juist door bedrijven uit verschillende branches samen te brengen en te laten pionieren aan icoonprojecten. Zo worden onze deelnemers niet alleen toekomstbestendig, maar ook toekomstwaardig.

Wij wensen Ben van Duin en Arne Leeuwenburgh, die namens Van Rhijn Bouw de icoonprojecten 'duurzame woonwijk' en 'kringloop bouwmaterialen' gaan ondersteunen, dan ook veel succes!

Onze koplopers starten met zes nieuwe icoonprojecten!

De bedrijven uit onze kopgroep zijn deze maand gestart met zes nieuwe icoonprojecten op gebied van duurzaam bouwen, materiaalstromen, mobiliteit en menselijk gedrag. Hiermee geeft de stichting een vervolg aan het eerste icoonproject, een materiaalstromenanalyse met impacts en kansen voor een circulair Noord- en Zuid-Holland,  die voor de publieke lancering van de stichting eind 2020 symbolisch werd overhandigd aan gedeputeerden Zita Pels (Noord-Holland) en Adri Bom-Lemstra (Zuid-Holland). Met de kick-off van deze nieuwe projecten zetten de deelnemers van Circulair West een volgende stap in de versnelling naar een meer circulaire economie in West-Nederland.

Lees meer

Welkom Renewi Nederland als vriend van Circulair West!

Dit toonaangevend waste-to-productbedrijf geeft met ruim 7.000 medewerkers iedere dag nieuw leven aan gebruikte materialen. Met hun uitgebreide netwerk zijn ze altijd dicht bij hun klanten. In de Randstad heeft Renewi 16 locaties waar vanuit zij hun rol vervullen als 'vriend' van Circulair West!

Renewi denkt anders over afval en ziet het als een kans. Met innovatie en gebruik van de nieuwste technologie zetten ze afval weer om tot bruikbare materialen, zoals papier, metaal, plastic, glas, hout, bouwstoffen, compost en energie. Op deze manier winnen ze uit het afval van vandaag, de grondstoffen van morgen. ​Het resultaat van hun werk is minder afval en vervuiling, slimmer (her)gebruik van schaarse grondstoffen en een vermindering van de CO2-uitstoot. Zo dragen ze bij aan een schonere, circulaire wereld waarin afval niet meer bestaat.

Met onze andere deelnemers maakt Renewi zo dagelijks werk van een economie die efficiënt omgaat met haar materiaalstromen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. Onder andere door op innovatieve wijze afval om te zetten tot grondstof en zorg te dragen voor minder CO2-uitstoot. Meer weten of zelf meedoen? circulairwest.nl!

Koplopers omarmen de SDG's, zo ook Ouwehand Bouw

Al onze koplopers omarmen de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dat doen ze door als betaald internationaal deelnemer, lokaal aan de slag te gaan met het SDG programma. Deelnemers maken zo vanuit de hele wereld werk van de aan de duurzame ontwikkelingsdoelen verbonden 17 thema's. Vastbesloten als ze zijn om van de wereld een betere plek te maken in 2030.

Zo ook onze koploper Ouwehand Bouw. Vandaag werd daar het symbolische startschot gegeven voor het integreren van de SDG's in hun bedrijfsvoering door aan elke medewerker een appelboom te overhandigen. Aan hen de mooie kans om deze duurzaam te laten groeien & bloeien.

Samen gaan we zo stap voor stap met elkaar onderweg naar een betere duurzamere toekomst. De coronacrises brengt daarbij extra momentum voor de wil om zaken versnelt anders te organiseren.

New Story, actief in diverse sectoren

Onze deelnemers zijn actief in diverse sectoren, zo ook 'New Story'. Dit prachtige bedrijf (voorheen bekend als bureau Aan Zee) ondersteund onze icoonprojecten en de daarin deelnemende deelnemers o.a. bij het fine-tunen van de strategische visie.

Lees meer

Circulair West verwelkomt IDDS als nieuwste deelnemer!

Circulair West is er trots op IDDS als haar nieuwste deelnemer te mogen verwelkomen! Door deel te nemen aan onze stichting onderschrijft dit toonaangevende ingenieursbureau onze missie en helpt het zichzelf en onze andere deelnemers circulair te versnellen. Met elkaar maken we ons sterk voor een economie die efficiënt omgaat met haar materiaalstromen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. Zo beschermen we onze leefomgeving, de biodiversiteit en dragen we bij aan nieuwe toekomstbestendige werkgelegenheid. Ook door met onze kopgroep de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties actief te onderschrijven en uit te dragen.

Kees Brouwer, directeur van IDDS, motiveert de deelname aan Circulair West als volgt:

“We zijn bij IDDS blij met de kans om ons aan te sluiten bij Circulair West. IDDS houdt zich meer en meer bezig met duurzaamheid en circulariteit. Beide spelen inmiddels een belangrijke rol binnen de missie en visie van ons bedrijf. Een duurzame leefomgeving bereiken we volgens IDDS samen en in het kader hiervan hebben we ons als vriend aangesloten bij Circulair West. We kunnen nu niet alleen zelf meer stappen zetten in de richting van een duurzame- en circulaire leefomgeving, maar ook andere partijen helpen om hun ambities met betrekking tot duurzaamheid en circulariteit waar te maken.”

IDDS

IDDS is een van Nederlands grotere ingenieursbureaus en bedient met circa 70 professionals haar klanten op het gehele traject van onderzoek, advisering en realisatie bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het bedrijf kent maar liefst 9 kennisgebieden: Milieu, Archeologie en Bouwhistorie, Explosieven, Ecologie, Water, Cultuurtechniek, Asbest, Bouw- en Sloopmanagement en Infra. De kracht van IDDS is het samenspel van specialistische kennis onder de grond, met civieltechnische, bouwkundige en planologische kennis bovengronds. Gezamenlijk werken ze integraal toe naar een doelgerichte locatie- of gebiedsontwikkeling. Meer informatie treft u aan op www.idds.nl.

Gedeputeerden Noord- en Zuid-Holland lanceren Circulair West

Gedeputeerden Zita Pels (Noord-Holland) en Adri Bom-Lemstra (Zuid-Holland) gaven met het in ontvangst nemen van de materiaalstromenanalyse voor West-Nederland uit handen van voorzitter Angeline Kierkels en kwartiermaker Leon van Ast afgelopen dinsdag het symbolische startschot voor de publieke lancering van stichting Circulair West.

Deze nieuwe stichting is opgericht door zes bedrijven, de AW Groep uit Lisse, De Beelen Groep uit Lisserbroek, Hoek uit Voorhout, Meerlanden uit Rijsenhout, Ouwehand Bouw uit Katwijk en Timpaan uit Hoofddorp, allen actief in de Duin- en Bollenstreek, omdat Nederland heeft afgesproken in 2030 50% minder primaire grondstoffen als mineralen, metalen en fossiele brandstoffen te gebruiken. Circulair West gaat daarom bedrijven uit Noord- en Zuid-Holland circulair helpen versnellen. De nadruk ligt daarbij op ketensamenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen die graag willen innoveren in concrete en haalbare projecten ten dienste van de ondernemer.

Lees meer

Onderzoek voor West-Nederland afgerond

Begin november werd door Circulair West samen met Metabolic het eerste icoonproject afgerond: een materiaalstromenonderzoek met impacts en kansen voor een circulair Noord- en Zuid-Nederland. Daarvoor zijn bestaande onderzoeken en databronnen samen- gevoegd, geschaald, geactualiseerd en verrijkt met bottom-up informatie vanuit de oprichtende bedrijven van Circulair West. Bovendien zijn de materiaalstromen voor afval, bouw en sloop, en bio-grondstoffen verder verdiept. Inclusief een Impact analyse van de bijbehorende waardeketens in West-Nederland en hun ingebedde milieu-impacts.

Je kunt het volledige onderzoeksrapport hier downloaden. 

Lees meer

Werkbezoek Friesland

Op woensdag 23 september vertrokken de pioniers, kwartiermaker en directieleden van de oprichtende bedrijven van Circulair West in alle vroegte naar Fryslân. Op het programma stond een inspiratiereis langs diverse icoonprojecten van de Vereniging Circulair Friesland, waaronder bezoeken aan het Wadden Center, de Energiecampus, het Biosintrum, Omrin en het Nationaal Testcentrum Circulair Plastics. 

Lees meer