Nieuws

Circulaire Economie NH

Bent u ondernemer in de provincie Noord-Holland? Bent u bezig met circulair ondernemen of hebt u concrete plannen om ermee aan de slag te gaan? Luister, denk en doe dan op 10 december mee!We hadden u graag in levenden lijve ontmoet, maar voor ieders veiligheid hebben we besloten dit evenement online aan te bieden. Met alle ervaring die we hier de komende maanden mee opgedaan hebben, zijn we ervan overtuigd dat we u een mooi programma kunnen bieden.

Lees meer

Circulair West en C-creators werken samen aan een circulaire bouwversnelling

Stichting Circulair West en C-creators hebben de handen ineengeslagen, waarbij Circulair West ook Cirkelstad partner is geworden en C-creators toetreedt als vriend van de stichting. Kennisdeling, elkaar helpen en de circulaire transitie vanuit samenwerking versterken staat voorop. Waarbij een gezamenlijke missie om bedrijven verder te brengen bij het opschalen van duurzaam en circulair bouwen de partijen bindt.

Lees meer

Inzameldag elektronica CACB terrein

Op zaterdag 30 oktober organiseert het Circulair Ambachtscentrum Bollenstreek (CACB) in samenwerking met de milieustraat van 10.00 tot 13.00 uur een speciale inzamelactie om elektronica een tweede leven te geven. 

Lees meer

Gemeente Noordwijk vriend van Circulair West!

Gemeente Noordwijk is vriend van de netwerkorganisatie Circulair West. Met elkaar stimuleren ze de totstandkoming van een circulaire economie. De ‘vriendenkring’ groeit. Steeds meer bedrijven en organisaties sluiten zich erbij aan.

Lees meer

Circulariteit in de meest duurzame vorm, welkom Dunavie

Als je alles kunt hergebruiken, is er amper afval. Dat is de basis van circulariteit. Dunavie is net als de gemeente Katwijk dan ook vriend geworden van het initiatief ‘Circulair West’. Leren en inspireren over circulariteit in de regio vinden beide partijen erg belangrijk. Bij Circulair West ontmoet een netwerk van gelijkgestemden elkaar.

Lees meer

EE Care al 20 jaar op weg naar een duurzame toekomst!

EE Care beheert in de regio Rijnland met 12 professionals al ruim 20 jaar voor 500 zakelijke klanten met circa 7.000 contracten de energiekosten ter waarde van ruim 40 miljoen euro. Als Energie-Intermediair helpt EE Care daarmee haar klanten op weg naar structurele kostenverlaging, energiebesparing en duurzame toepassingen van energie.

Duurzaamheid uitdragen en zorg hebben voor het milieu is voor EE Care een missie. En met de slogan “Op elke energievraag een antwoord!” is EE Care voor al haar klanten een vraagbaak op weg naar een duurzame toekomst met uitdagingen als het gaat om 95% CO2 besparing in het jaar 2050 en het gasloos maken van de energievoorziening. Ook bij het benutten van daken en parkeerterreinen voor het plaatsen van zonnepaneelinstallaties of solar carports maakt EE Care zich hard in samenwerking met gemeenten en diverse klanten.

Lees meer

Gemeente Katwijk verbindt zich aan Circulair West

Samen toewerken naar een circulaire economie
De gemeente Katwijk is sinds kort ‘vriend van Circulair West’. Hiermee verbindt de gemeente zich voor de komende 3 jaar aan de stichting. De stichting Circulair West zet zich in om de economie in de regio sneller circulair te maken.

Lees meer

Partner bij CIRCO

Impact Hub Amsterdam  vormt samen met Circulair West, Noorderwind  en De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland   de CIRCO Hub Noord-Holland. Vanuit de CIRCO Hub Noord-Holland wordt bijgedragen aan het verspreiden van kennis over circulair ontwerp. Door middel van verschillende CIRCO Tracks ontwikkelen we gezamenlijk programma’s en doelstellingen op het gebied van circulaire economie, met als doel om bedrijven in het MKB in de provincie die op zoek zijn naar nieuwe circulaire businesskansen te ondersteunen. CIRCO versnelt daarmee de ontwikkeling naar een circulaire economie, met design als motor.

Lees meer

Gemeente Teylingen steunt Circulair West

Het college van burgemeester en wethouders heeft dat besloten. Circulair West wil duurzaamheid en de circulaire transitie in de regio bevorderen. Doelstelling is dat in 2030 vijftig procent minder mineralen, metalen en fossiele grondstoffen worden gebruikt en honderd procent minder in 2050. Bijvoorbeeld door in een circulaire (bouw)economie niet meer te slopen, maar te demonteren en de materialen die vrijkomen maximaal hoogwaardig te hergebruiken.

Lees meer

Een nieuwe koploper: KVDK Architecten!

Circulair bouwen is niet meer weg te denken uit de huidige praktijk. Overal om ons heen wordt men steeds bekender met het circulaire gedachtengoed. Toch blijkt het heel belangrijk om op voorhand ambities en verwachtingen af te stemmen, want maar al te vaak zijn er in de initiatieffase torenhoge ambities en blijken deze gedurende het proces onder druk van planning en budget soms op de achtergrond te raken.

Lees meer

Bedding House sluit zich aan bij Circulair West

De afgelopen jaren is Bedding House actief bezig geweest met het implementeren van duurzaamheid in haar producten, zo is Bedding House aangesloten bij het Better Cotton Initiative en zijn er flinke stappen gemaakt met het verduurzamen van onze verpakkingen. De meest recente innovatie is de Care-collectie. In deze collectie zijn duurzame grondstoffen verwerkt zoals lyocell, bamboe en gerecycled katoen.
areuse_dark_green_02_mood_2.jpg 
Bedding House heeft een circulaire droom voor de textielwereld.

Bedding House is hard bezig met een circulaire transitie binnen het bedrijf. De transitie van een lineaire naar een circulaire economie is een grote uitdaging waarin samenwerking met andere partijen in de keten essentieel is. Bedding House heeft zich aangesloten als vriend bij Circulair West om samen met gelijkgestemden de transitie te versnellen en positieve impact te creëren.

Henriëtte van Beynum, CEO van Bedding House:

“In de circulaire transitie sta je niet alleen, hiervoor is samenwerking met andere bedrijven essentieel.  Door deel te nemen aan Circulair West willen we inspireren en geïnspireerd worden. Samen met de partners van Circulair West, willen we innovaties versnellen door het delen van kennis en ervaringen. Delen is vermenigvuldiging van het resultaat. Hiermee willen we een duurzame impact maken.“

Lees meer
0

Welkom LT-Afbouw!

Uitdagingen en mogelijkheden zien in de bouw met betrekking tot circulair werken. Dat is de reden dat LT-Afbouw uit Lisse zich aansluit bij Circulair West. Het 150 man tellende stukadoorsbedrijf heeft al langer de ambitie duurzamer te gaan werken en ziet in het netwerk en de kennis van de stichting mogelijkheden deze ambitie de aankomenden jaren verder handen en voeten te geven.

Lees meer

Schenk Makelaars sluit zich aan bij Circulair West.

Schenk Makelaars heeft zich aangesloten bij Circulair West en SDG Nederland, een organisatie voor duurzame ontwikkelingsdoelen. Niet zo verwonderlijk, want duurzaamheid zit in het DNA van deze bedrijfsmakelaar. Het hele team gelooft in een circulaire samenleving en wil zich daar ook voor inzetten. Samen gaan ze voor een duurzaam succes.

De SDG (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn 17 doelstellingen om in 2030 van de wereld een betere plek te maken. De SDG zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. De 17 SDG doelstellingen vormen voor de aangesloten bedrijven en instellingen een duurzaam kompas voor uitdagingen als bijvoorbeeld armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

Lees meer

Welkom Van der Hulst Bouwbedrijf!

Wij zijn koploper in de bouw en denken, doen en delen duurzaam. We spelen in op de toekomst en wat de markt daarvoor al biedt. Daarom zoeken we voortdurend naar ruimte om te groeien. Het is onze ambitie om vakmanschap te verbinden aan nieuwe inzichten en technieken. Dit maakt dat we vooroplopen als het gaat om toekomstbestendig bouwen.

Lees meer

Welkom Van Rhijn Bouw als koploper van Circulair West

Vandaag verwelkomen wij Van Rhijn Bouw BV als nieuwste deelnemer van onze kopgroep! Dit prachtige familiebedrijf is al 50 jaar actief op het gebied van nieuwbouw, projectontwikkeling, onderhoud, renovatie en verbouw en heeft tal van aansprekende projecten gerealiseerd. Met hun relaties bouwen ze dagelijks aan een nieuw thuis voor hun klanten waarbij ze duurzaam omgaan met mens en milieu belangrijk vinden.

De directieleden  en Helmut Schwaneberg trekken daarom graag samen op met gelijkgestemde bedrijven die elkaar ontmoeten, inspireren en met elkaar samenwerken vanuit Circulair West. Zo maken wij ons sterk voor een economie die efficiënt omgaat met haar materiaalstromen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. Vanuit samenwerking werk maken van de circulaire economie van morgen. Juist door bedrijven uit verschillende branches samen te brengen en te laten pionieren aan icoonprojecten. Zo worden onze deelnemers niet alleen toekomstbestendig, maar ook toekomstwaardig.

Wij wensen Ben van Duin en Arne Leeuwenburgh, die namens Van Rhijn Bouw de icoonprojecten 'duurzame woonwijk' en 'kringloop bouwmaterialen' gaan ondersteunen, dan ook veel succes!

Onze koplopers starten met zes nieuwe icoonprojecten!

De bedrijven uit onze kopgroep zijn deze maand gestart met zes nieuwe icoonprojecten op gebied van duurzaam bouwen, materiaalstromen, mobiliteit en menselijk gedrag. Hiermee geeft de stichting een vervolg aan het eerste icoonproject, een materiaalstromenanalyse met impacts en kansen voor een circulair Noord- en Zuid-Holland,  die voor de publieke lancering van de stichting eind 2020 symbolisch werd overhandigd aan gedeputeerden Zita Pels (Noord-Holland) en Adri Bom-Lemstra (Zuid-Holland). Met de kick-off van deze nieuwe projecten zetten de deelnemers van Circulair West een volgende stap in de versnelling naar een meer circulaire economie in West-Nederland.

Lees meer

Welkom Renewi Nederland als vriend van Circulair West!

Dit toonaangevend waste-to-productbedrijf geeft met ruim 7.000 medewerkers iedere dag nieuw leven aan gebruikte materialen. Met hun uitgebreide netwerk zijn ze altijd dicht bij hun klanten. In de Randstad heeft Renewi 16 locaties waar vanuit zij hun rol vervullen als 'vriend' van Circulair West!

Renewi denkt anders over afval en ziet het als een kans. Met innovatie en gebruik van de nieuwste technologie zetten ze afval weer om tot bruikbare materialen, zoals papier, metaal, plastic, glas, hout, bouwstoffen, compost en energie. Op deze manier winnen ze uit het afval van vandaag, de grondstoffen van morgen. ​Het resultaat van hun werk is minder afval en vervuiling, slimmer (her)gebruik van schaarse grondstoffen en een vermindering van de CO2-uitstoot. Zo dragen ze bij aan een schonere, circulaire wereld waarin afval niet meer bestaat.

Met onze andere deelnemers maakt Renewi zo dagelijks werk van een economie die efficiënt omgaat met haar materiaalstromen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. Onder andere door op innovatieve wijze afval om te zetten tot grondstof en zorg te dragen voor minder CO2-uitstoot. Meer weten of zelf meedoen? circulairwest.nl!

Koplopers omarmen de SDG's, zo ook Ouwehand Bouw

Al onze koplopers omarmen de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dat doen ze door als betaald internationaal deelnemer, lokaal aan de slag te gaan met het SDG programma. Deelnemers maken zo vanuit de hele wereld werk van de aan de duurzame ontwikkelingsdoelen verbonden 17 thema's. Vastbesloten als ze zijn om van de wereld een betere plek te maken in 2030.

Zo ook onze koploper Ouwehand Bouw. Vandaag werd daar het symbolische startschot gegeven voor het integreren van de SDG's in hun bedrijfsvoering door aan elke medewerker een appelboom te overhandigen. Aan hen de mooie kans om deze duurzaam te laten groeien & bloeien.

Samen gaan we zo stap voor stap met elkaar onderweg naar een betere duurzamere toekomst. De coronacrises brengt daarbij extra momentum voor de wil om zaken versnelt anders te organiseren.

New Story, actief in diverse sectoren

Onze deelnemers zijn actief in diverse sectoren, zo ook 'New Story'. Dit prachtige bedrijf (voorheen bekend als bureau Aan Zee) ondersteund onze icoonprojecten en de daarin deelnemende deelnemers o.a. bij het fine-tunen van de strategische visie.

Lees meer

Circulair West verwelkomt IDDS als nieuwste deelnemer!

Circulair West is er trots op IDDS als haar nieuwste deelnemer te mogen verwelkomen! Door deel te nemen aan onze stichting onderschrijft dit toonaangevende ingenieursbureau onze missie en helpt het zichzelf en onze andere deelnemers circulair te versnellen. Met elkaar maken we ons sterk voor een economie die efficiënt omgaat met haar materiaalstromen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. Zo beschermen we onze leefomgeving, de biodiversiteit en dragen we bij aan nieuwe toekomstbestendige werkgelegenheid. Ook door met onze kopgroep de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties actief te onderschrijven en uit te dragen.

Lees meer

Gedeputeerden Noord- en Zuid-Holland lanceren Circulair West

Gedeputeerden Zita Pels (Noord-Holland) en Adri Bom-Lemstra (Zuid-Holland) gaven met het in ontvangst nemen van de materiaalstromenanalyse voor West-Nederland uit handen van voorzitter Angeline Kierkels en kwartiermaker Leon van Ast afgelopen dinsdag het symbolische startschot voor de publieke lancering van stichting Circulair West.

Deze nieuwe stichting is opgericht door zes bedrijven, de AW Groep uit Lisse, De Beelen Groep uit Lisserbroek, Hoek uit Voorhout, Meerlanden uit Rijsenhout, Ouwehand Bouw uit Katwijk en Timpaan uit Hoofddorp, allen actief in de Duin- en Bollenstreek, omdat Nederland heeft afgesproken in 2030 50% minder primaire grondstoffen als mineralen, metalen en fossiele brandstoffen te gebruiken. Circulair West gaat daarom bedrijven uit Noord- en Zuid-Holland circulair helpen versnellen. De nadruk ligt daarbij op ketensamenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen die graag willen innoveren in concrete en haalbare projecten ten dienste van de ondernemer.

Lees meer

Onderzoek voor West-Nederland afgerond

Begin november werd door Circulair West samen met Metabolic het eerste icoonproject afgerond: een materiaalstromenonderzoek met impacts en kansen voor een circulair Noord- en Zuid-Nederland. Daarvoor zijn bestaande onderzoeken en databronnen samen- gevoegd, geschaald, geactualiseerd en verrijkt met bottom-up informatie vanuit de oprichtende bedrijven van Circulair West. Bovendien zijn de materiaalstromen voor afval, bouw en sloop, en bio-grondstoffen verder verdiept. Inclusief een Impact analyse van de bijbehorende waardeketens in West-Nederland en hun ingebedde milieu-impacts.

Je kunt het volledige onderzoeksrapport hier downloaden. 

Lees meer

Werkbezoek Friesland

Op woensdag 23 september vertrokken de pioniers, kwartiermaker en directieleden van de oprichtende bedrijven van Circulair West in alle vroegte naar Fryslân. Op het programma stond een inspiratiereis langs diverse icoonprojecten van de Vereniging Circulair Friesland, waaronder bezoeken aan het Wadden Center, de Energiecampus, het Biosintrum, Omrin en het Nationaal Testcentrum Circulair Plastics. 

Lees meer