Welkom hogeschool Leiden!

Het lectoraat Duurzaam & Circulair Ondernemen is toegetreden als nieuwste vriend van Circulair West!

De hogeschool Leiden heeft middels haar lectoraat Duurzaam & Circulair Ondernemen, zich als strategisch partner verbonden aan de stichting Circulair West. De hogeschool en de stichting hebben hetzelfde doel voor ogen, namelijk: zich sterk maken voor een lokale economie die efficiënt omgaat met haar materiaalstromen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. Daarnaast om middels kennis en innovatie het werkveld toekomstbestendig te maken. Het partnerschap is dan ook voor beide partijen een logische stap.

Het lectoraat Duurzaam & Circulair Ondernemen slaat de brug tussen onderwijs, onderzoek en praktijk op het gebied van circulaire economie. Het ondersteunt studenten, docenten en bedrijven door middel van onderzoek en kennisuitwisseling, en verbindt deze aan elkaar. Dit draagt bij aan meer duurzaamheid en circulariteit in onze maatschappij. 

Om de weg richting systeemverandering met actuele kennis en innovatie te verankeren, is het Afstudeerlab opgericht. Afstudeerders van de opleiding commerciële economie worden gekoppeld aan vraagstukken van ondernemers die willen verduurzamen, nóg duurzamer willen zijn of juist een overstap willen maken naar de circulaire economie. De koplopers en vrienden van zijn hier bij uitstek goede voorbeelden van. Op deze manier banen het lectoraat Duurzaam & Circulair Ondernemen en de stichting Circulair West samen een pad richting toekomstbestendig werkveld en maatschappij.

Nieuws Overzicht