NIEUWSBRIEF 2023/1: De tijd van vrijwillige afspraken lijkt nu ├ęcht voorbij!

We zijn inmiddels goed onderweg in het jaar 2023, de hoogste tijd dus voor onze nieuwsbrief! 

 

En hoewel ook in dit nieuwe jaar ons vrijwel dagelijks duidelijk wordt gemaakt dat circulariteit een must is hebben we tegelijkertijd nog een hele lange weg te gaan. Zo blijkt er de afgelopen jaren nauwelijks vooruitgang geboekt te zijn bij het realiseren van een volledig circulaire economie in 2050 en een halvering van ons primaire grondstoffengebruik in 2030. Het gebruik van de meeste grondstoffen is zelfs gestegen! Onze lineaire economie groeit harder dan we circulair gaan met elkaar en dat begint steeds meer te knellen. 

Er is sprake van een mismatch tussen de ambitieuze circulaire doelen en ingezet beleid, dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in haar tweejaarlijkse Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER).

Het huidige beleid richt zich vooral op vrijwillige afspraken en de ondersteuning van experimentele projecten; dit is niet afdoende om een transitie te realiseren die het grondstofgebruik radicaal efficiënter maakt. Dat vergt namelijk herziening van spelregels waarbij stevig wordt gestuurd op minder, langer en herhaald gebruik van grondstoffen en producten. Om van circulariteit ‘het nieuwe normaal’ te maken, is dan ook meer ‘drang en dwang’ nodig om de circulaire economie te helpen doorbreken.

De tijd van vrijwillige afspraken lijkt nu écht voorbij. De komende jaren staan ons hardere dwingende afspraken te wachten. Onder andere volgend uit het tweede EU-Actieplan voor een circulaire economie van de Europese Commissie. Verschillende concrete wetgevingsinitiatieven zijn al aangekondigd met een grote potentiële impact die vrijwel alle producten en sectoren zal raken.

Zo zal onder meer de Ecodesign-richtlijn voor een brede groep producten eisen gaan stellen aan levensduur, en geschiktheid voor hergebruik, reparatie en recycling. Ook komen er standaarden voor een minimumgehalte aan gerecycled materiaal in producten en worden digitale productpaspoorten aangekondigd om reparateurs en recyclers beter te informeren over de samenstelling en assemblage van producten. 

Bovenstaande gekoppeld aan de komst van (fors) zwaardere rapportageverplichtingen voor bedrijven volgend uit o.a. de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), waardoor steeds meer bedrijven vanaf 2024 verplicht worden te rapporteren over hun impact op de mens en op het klimaat, wordt het duidelijk dat de aan ons verbonden vrienden een vooruitziende blik hebben door samen met elkaar circulaire te leren en innoveren met elkaar. 

Want juist rond zo’n complexe opgave als circulariteit moet je elkaar opzoeken, kennis nemen van wat anderen hebben bedacht, dit voor technieken gebruiken om vervolgens de eigen ervaringen, dilemma’s en knelpunten die je daarin voorziet met elkaar te delen en op tafel te leggen. Een omgeving waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken is daarom ook zo cruciaal om te kunnen versnellen. Circulair West dus!

Komend jaar staat onze stichting dan ook weer klaar om al onze vrienden met elkaar en de waardeketens te helpen verbinden door elkaar circulair te inspireren, enthousiasmeren en nieuwe icoonprojecten te doen. Want juist door te doen en met elkaar de samenwerking te zoeken, dwars door sectoren heen, leren we wat wel en niet werkt en ontstaat zicht op nieuwe toekomstbestendige business- en verdienmodellen. Ik ben dan ook erg optimistisch over de circulaire kansen voor onze ondernemers de komend jaren.

Zeker met Ilse Visser aan boord als onze nieuwe programmamanager. Zij is dit jaar begonnen om onze ondernemers en pioniers nog nadrukkelijker te ondersteunen om praktische stappen te zetten naar circulair ondernemen toe. Onze nieuwe icoonprojecten richten zich dan ook nog nadrukkelijker op (keten)samenwerking en actiegericht impact maken. Samen met elkaar gaan we zo onderweg naar een toekomstbestendige economie die efficiënt omgaat met haar grondstoffen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde.

Ilse en ik ondersteunen jullie daar graag bij!

Hartelijke groet,


Leon van Ast

-------
Bovenstaand betreft de introductie van onze nieuwsbrief. Wil je een afschrift van de volledige nieuwsbrief ontvangen en je daarop inschrijven? Stuur een e-mail naar info@circulairwest.nl met je volledige contact- en functiegegevens en we sturen je een afschrift van deze nieuwsbrief toe.

Nieuws Overzicht