Circulair West ontvangt provinciale subsidie

Onze penningmeester Peter Ouwehand ontving van gedeputeerde Meindert Stolk namens de provincie Zuid-Holland het prachtige nieuws dat Circulair West een van de vijf circulaire netwerken in de provincie is die vanuit de subsidieregeling Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland (RNIZ) een financiële bijdrage ontvangt. In totaal ontvangt onze stichting over 4 jaar een bedrag van ruim 100.000,- euro. 

Daar zijn we niet alleen superblij mee. Maar ook supertrots op! De subsidiebijdrage van de provincie Zuid-Holland bevestigd de belangrijke positie die onze stichting sinds haar oprichting in 2020 heeft ingenomen als een van de toonaangevende circulaire versnellers die bedrijven uit alle sectoren helpt om circulair te innoveren en versnellen.

In onze aanpak staat het samenwerken aan zogenaamde icoonprojecten centraal. Deelnemende organisaties werken daar met een of twee medewerkers van elk van de deelnemende bedrijven aan door als pionier één dag in de week in teamverband samen met pioniers van andere deelnemers samen te werken. Daarmee wordt circulaire ervaring opgedaan welke we met elkaar delen. Gezamenlijk ontwikkelen we vanuit deze leerervaringen toepasbare kennis die we vertalen naar circulaire productieprocessen, -bedrijfsvoering, -producten en -diensten waarbij we het einddoel, winstgevende circulaire business- en verdienmodellen, altijd voor ogen blijven houden. 

Deze ondernemende aanpak is een succes gebleken getuige de groei van onze stichting van initieel de 6 founders (AW Groep, de Beelen Groep, HOEK, Meerlanden, Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen en Timpaan) naar inmiddels ruim 50 bedrijven, overheden en kennisinstelling.

De bijdrage van de provincie Zuid-Holland stelt onze stichting de komende jaren in staat onze netwerkfunctie met nog meer meerwaarde en impact voor deelnemende bedrijven, overheden en kennisinstanties te gaan vervullen. Hou onze socials dus in de gaten! Wij kijken er met onze kwartiermaker Leon van Ast en programmamanager Ilse Visser alvast bijzonder naar uit om met al onze vrienden de komende jaren  nog sneller circulair te gaan. Meer informatie: anderhalf miljoen euro voor versnellen circulaire bedrijvigheid.  

 

 

Nieuws Overzicht