Blauwdruk voor een duurzame woonwijk

Midden april 2021 is Circulair West gestart met het icoonproject blauwdruk voor een duurzame woonwijk. Daarvoor is gebruik gemaakt van de kennis- en kunde van onze vrienden en specifiek de aan dit icoon deelnemende bedrijven (AW Groep, de Beelen Groep, HOEK, IDDS, KVDK Architecten, Meerlanden, Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen, Timpaan, Van der Hulst bouwbedrijf en Van Rhijn Bouw). Centraal stond daarin onze ambitie om te komen tot een vernieuwende aanpak voor duurzame gebiedsontwikkeling. Een bij uitstek integraal proces waarbij niet naar één enkel omgevingsaspect wordt gekeken, maar alle aspecten in samenhang, integraal tegen elkaar worden afgewogen. Je kunt hier onze blauwdruk voor een duurzame woonwijk downloaden en rechtenvrij toepassen bij jouw duurzame gebiedsontwikkeling.

Het samenbrengen van best practices
Mede met het oog op de forse bouwopgave die voor ons ligt heeft Circulair West zich daarom met dit icoonproject gericht op het samenbrengen van de ‘best practices’ voor alle betrokken partijen; architecten, ontwikkelaars, overheden, bouwers, toekomstige bewoners etc. Centraal staan zeven inspiratiekaarten waar vanuit partijen voorafgaand aan de start van gebiedsontwikkeling met elkaar in gesprek kunnen komen over ambities, vorm en inhoud die ze hierbij voor ogen hebben. Zo verzekeren betrokken partijen zich er bovendien van dat ze kansen op verduurzaming in het ontwikkelproces niet langer missen.

Co-creatie
Duurzame gebiedsontwikkeling vereist samenwerking en co-creatie. Het icoonproject blauwdruk voor een duurzame woonwijk biedt daar concrete handvatten voor. Door per thema prikkelende vragen te stellen die het gesprek op gang brengen. Om zo  betrokken partijen bewust te laten nadenken over duurzame keuzemogelijkheden en ambities aan het begin van het ontwikkelproces. Over de impact van die keuzes zodra de wijk is gerealiseerd, omdat ook gedurende de beheerfase er ruimte moet zijn om woon- en leef behoeftes blijvend te verduurzamen. En om in het ontwerpproces te borgen hoe bouwers (delen van) de woonwijk in de toekomst duurzaam kunnen amoveren en demonteren. Deze eerste blauwdruk levert daarmee een bijdrage aan de stedenbouwkundige inrichting, ontsluiting, vormgeving én materialisering van de toekomstige duurzame (circulaire?) woonwijk. 

Uitgangspunten vastleggen
Om een duurzame woonwijk te ontwikkelen, moeten we bij aanvang van de gebiedsontwikkeling de juiste uitgangspunten vastleggen. Door vroeg in het proces na te denken over de verschillende aspecten kunnen afgewogen onderbouwde keuzes gemaakt worden. Daarmee wordt vanuit co-creatie een integraal samenhangende duurzame woonwijk vormgegeven. Een wijk die op alle mogelijke thema’s een positieve bijdrage levert aan onze verduurzamingsopgave. We bieden in deze blauwdruk daarom concrete handvatten voor dit onderdeel van het ontwikkelproces. 

De blauwdruk voor een duurzame woonwijk
Centraal in onze blauwdruk voor een duurzame woonwijk staan onze zeven inspiratiekaarten. Deze zijn gebaseerd op zeven thema's die in samenhang met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties de duurzame woonwijk vorm en inhoud geven. Voorafgaand aan de start van gebiedsontwikkeling kunnen partijen op basis daarvan met elkaar in gesprek gaan. Om dat proces te faciliteren zijn de samenvattingen van de belangrijkste inzichten en uitgangspunten op deze inspiratiekaarten vastgelegd. Met prikkelende startvragen en voorbeelden die het inhoudelijke gesprek op gang helpen brengen.

Wacht er is meer!
Met onze in de blauwdruk voor een duurzame woonwijk opgenomen zeven inspiratiekaarten willen we het eerste gesprek op gang helpen. Maar er is nog meer te leren over elke van de daaraan verbonden thema's. Bovendien gaan de circulaire en duurzame ontwikkelingen gelukkig razendsnel en zouden we het jammer vinden als onze blauwdruk daardoor snel haar actualiteitswaarde verliest. Daarom bevat de blauwdruk op elk van de inspiratiekaarten een QR code. Deze verwijst door naar onze zeven afzonderlijke inspiratiepagina's. Je treft daar nadere achtergrondinformatie en (actuele) publicaties aan die je verder kunnen helpen om na de in de blauwdruk vermelde prikkelende startvragen inhoudelijk verder te verdiepen. Deze inspiratiepagina's zijn ook te bezoeken door hieronder op de afzonderlijke thema's te klikken:  

- Afval en grondstoffen
- Circulair bouwen & materialisering;  
- Energie;
- Gezondheid;
- Groen;
- Mobiliteit; en
- Water;

Neem gerust een kijkje! Wij wensen je een duurzaam geïnspireerde gebiedsontwikkeling in co-creatie toe!  

 

Bouwen Icoon Projecten Overzicht